Spektrofotometrik analiz türleri:

  • Toplam antioksidan kapasite analizi

           -Bakır iyonu indirgeme antioksidan kapasite (CUPRAC) yöntemi

           -Demir iyonu indirgeme antioksidan gücü (FRAP) yöntemi

  • Toplam fenolik madde içerik analizi

    -Folin-Ciocalteu yöntemi
  • Toplam flavonoid içerik analizi

    -AlCl3 (Aluminyum klorür) kolorimetrik yöntemi
  • Radikal süpürme aktivite analizi

           – ABTS.+ radikal süpürme aktivite yöntemi

           – DPPH radikal süpürme aktivite yöntemi

           – Hidroksil radikali süpürme aktivite yöntemi

           – Süperoksit anyon radikali süpürme aktivite yöntemi

           – Hidrojen peroksit süpürme aktivite yöntemi

           – Hipokloroz asid süpürme aktivite yöntemi

20/02/2015
2077 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00