22 Kasım 2017 tarihinde Merkez Yönetim ve Danışma Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 22.11.2017 Tarih ve 3 Sayılı Danışma Kurulu Toplantısı’nda Yapılan Sunumların Özeti

Danışma Kurulu üyemiz Sayın Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU “Anadolu’da Yetişen Bazı Lamiaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmalarımız” başlıklı sunum yaparak konuyla ilgili bilgi vermiştir. Başta Lamiaceae olmak üzere çeşitli familyalardan bitki türleriyle çalışmış olup bu bitkilerin analize hazırlanmasından bahsetmiştir. Çalışılan bitkilerin antimikrobiyal, sitotoksik, antioksidan, anti-kolinesteraz, NF-KappaB inhibitör gibi bazı özellikleri incelenmiştir. Alınan sonuçlar neticesinde ilaç etken maddesi olarak kullanılabilecek hedef bileşenler tespit etmeyi hedeflemişlerdir.

Danışma Kurulu üyemiz Sayın Prof. Dr. Nazlı ARDA “Moleküler Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoteknoloji Çalışma Grubu” başlıklı sunum yaparak konuyla ilgili bilgi vermiştir.
Oksidatif stres (doğal antioksidanlar, oksidatif streste hücresel protein ve DNA hasarları, hücresel antioksidan savunma mekanizmaları), biyolojik aktivite (antioksidan, antiviral, immünstimulan, sitotoksik/antikanser, apoptotik, antimikrobiyal) ve moleküler analiz ve üretim (proteomik, genomik, metabolomik, biyoteknolojik üretim) konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Bitkiler, peyniraltı suyu tozu, bal ve bal arısı ürünleri ile gıda endüstrisi atıkları konuları kapsamında çeşitli projelere devam etmektedir.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ “Tarım ve Gıdada Ar-Ge & İnovasyon, AR-GE Destek ve İşbirliği Programları” başlıklı sunum yaparak konuyla ilgili bilgi vermiştir. Ülke çapında mevcut TAGEM araştırma enstitüleri ve ulusal / uluslararası destekli, çeşitli alanlardaki projelerinden bahsetmiştir. Buna ilaveten destek ve işbirliği programları kapsamında açılan çağrıdan sonuç aşamasına kadar geçen süreç, bu programlardaki bazı değişiklikler ve mevcut antioksidan araştırma projelerinin destek miktarlarından bahsetmiştir.

22/12/2017
169 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00